PN-EN 13614:2021-08 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania przyczepności emulsji asfaltowej pokrywającej kruszywo po zanurzeniu w wodzie.

W metodzie uwzględniono dwa różne aspekty przyczepności, takie jak przyczepność natychmiastowa i wpływ wody na adhezję lepiszcza.

Metodę można stosować z kruszywem wzorcowym. W tym przypadku mierzy się adhezję faktyczną emulsji asfaltowej. Metoda może być także stosowana z konkretnym kruszywem używanym na placu budowy.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy
i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem dokumentu, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13614:2021-08 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
Data publikacji 24-06-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13614:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13614:2011 - wersja angielska, PN-EN 13614:2011 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50