PN-EN 13581:2004 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli

Zakres

Określono metodę oznaczania ubytku masy i widocznych uszkodzeń impregnowanych i nieimpregnowanych próbek sześciennych, wykonanych z tego samego zarobu betonu, po działaniu zamrażania-rozmrażania w roztworze chlorku sodu

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13581:2004/Ap1:2013-09P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13581:2004 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli
Data publikacji 09-02-2004
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 13581:2002 [IDT]
ICS 91.080.40, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 13581:2004/Ap1:2013-09P