PN-EN 13502:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kominy -- Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące ceramicznych nasadek kominowych służących do odprowadzania produktów spalania do powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem ciągu grawitacyjnego. Dotyczy nasadek do wbudowanych kominów domowych i przemysłowych. Podano wymagania dotyczące warunków pracy nasadek wykonanych przemysłowo, jak również podano ustalenia dotyczące oznaczania elementów i kontroli jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13502:2005 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych
Data publikacji 22-02-2005
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 13502:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.060.40