PN-EN 13501-5:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury klasyfikacji ogniowej dachów/pokryć dachowych, poddanych oddziaływaniu ognia zewnętrznego, na podstawie czterech metod badań podanych w CEN/TS 1187:2012 i właściwych reguł rozszerzonego zastosowania.
Do klasyfikacji dachów/pokryć dachowych stosuje się tylko te metody badania i te reguły zastosowania, których dotyczy dana klasyfikacja.
Wyroby są rozpatrywane w odniesieniu do warunków ich końcowego zastosowania.

UWAGA Rozróżnienie między dachami a stromymi pochyleniami i fasadami, w zakresie stosowanych badań i klasyfikacji, może być przedmiotem uregulowań krajowych.
W Załączniku A podano ogólne informacje dotyczące czterech metod badań wg CEN/TS 1187.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13501-5:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
Data publikacji 25-07-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13501-5:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13501-5+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.20