PN-EN 13500:2005 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyrobów produkowanych fabrycznie do zewnętrznych systemów ocieplania (ETICS) z wełną mineralną, dostarczanych jako zestaw i stosowanych jako izolacja cieplna w budownictwie. Opisano właściwości wyrobu i podano procedury badania, oznaczania i etykietowania. ETICS są stosowane na zewnętrznej powierzchni nowych lub istniejących ścian i/lub sufitów w celu podwyższenia izolacyjności cieplnej

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13500:2005 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja
Data publikacji 13-01-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13500:2003 [IDT]
ICS 91.100.60