PN-EN 13469:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny

Zakres

Podano metody badań do określania wymiarów oraz właściwości materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, stosowanych do izolacji wyposażenia budynku i instalacji przemysłowych. Podano aparaturę i procedury określania właściwości przenikania pary wodnej w warunkach stanu ustalonego w określonych warunkach dla próbek otulin. Metoda badania jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do materiałów jednorodnych i do wyrobów, które mogą mieć integralne pokrycie lub przyklejoną okładzinę z innego materiału

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13469:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13469:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13469:2003 - wersja polska
ICS 91.100.60