PN-EN 13468:2004 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH

Zakres

Podano metody badań do określania wymiarów oraz właściwości materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, stosowanych do izolacji wyposażenia budynku i instalacji przemysłowych. Podano aparaturę i procedury oznaczania śladowych ilości rozpuszczalnych w wodnym filtracie wyrobu jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych i sodowych. Opisano także procedurę oznaczania pH wodnego ekstraktu. Określenie tych parametrów może być właściwe dla wyrobów do izolacji cieplnej przeznaczonych do zastosowania na powierzchniach nierdzewnej stali austenitycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13468:2004 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH
Data publikacji 27-02-2004
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13468:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13468:2002 - wersja angielska
ICS 91.100.60