PN-EN 13445-5:2009/A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 10.2.3.1 i Załącznik A

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-5:2009/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 30-11-2011
Data wycofania 14-11-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-5:2009/A1:2011 [IDT]
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja angielska, PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja niemiecka