PN-EN 13445-5:2006/A2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

Podano bardziej precyzyjną definicję ciśnienia stosowanego w badaniu szczelności i określono dodatkowe wymagania dotyczące uzyskiwania porównywalnego poziomu bezpieczeństwa w przypadku ograniczenia testu ciśnieniowego z powodu słabych komponentów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-5:2006/A2:2006 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 28-08-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-5:2002/A2:2005 [IDT]
ICS 23.020.30