PN-EN 13445-4:2021-10 - wersja niemiecka

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wytwarzania nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych i ich części, wykonanych ze stali, w tym ich połączeń z częściami bezciśnieniowymi. Określono wymagania dotyczące identyfikowalności materiałów, tolerancji wytwarzania, spawania, połączeń nierozłącznych innych niż spawanie, badań produkcyjnych, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, napraw i operacji wykończeniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-4:2021-10 - wersja niemiecka
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie
Data publikacji 20-06-2022
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-4:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 13445-4:2014-11 - wersja angielska
ICS 23.020.30