PN-EN 13402-3:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwałów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano elastyczny system przedstawiania na etykiecie wielkości odzieży wynikający z wymiarów ciała, poprzez zastosowanie znormalizowanego piktogramu, który podawany jest jako informacja dla użytkowników dotycząca etykietowania.
W Rozdziale 5 niniejszego dokumentu podano przykłady etykiet do odzieży z zastosowaniem znormalizowanego piktogramu (patrz EN 13042-1).
W Załączniku A (informacyjny) podano przykładowe tablice wymiarów ciała i interwały, które należy stosować przy opracowywaniu wielkości wyrobów odzieżowych dla mężczyzn, kobiet, chłopców, dziewcząt i niemowląt.
W niniejszym dokumencie nie podano wymiarów wyrobów odzieżowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13402-3:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwałów
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 13402-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13402-3:2014-01 - wersja angielska
ICS 61.020