PN-EN 13381-5:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 5: Zabezpieczenia elementów zespolonych z betonu i profilowanych blach stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę wyznaczania wpływu systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową elementów zespolonych, konstrukcyjnych lub płyt, z betonu i profilowanych blach stalowych. Beton może być lekki, normalny lub ciężki i klas wytrzymałości 20/25 (LC/C/HC) do 50/60 (LC/C/HC).

Metoda badania i procedura oceny zostały zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić bezpośrednie zastosowanie wyników dla zakresu grubości stosowanego materiału ogniochronnego.

Metoda ma zastosowanie do wszystkich systemów ogniochronnych stosowanych do zabezpieczania takich elementów zespolonych, konstrukcyjnych lub płyt, i obejmuje materiały natryskowe, powłoki, systemy okładzin zabezpieczających i wielowarstwowe lub kompozytowe materiały ogniochronne, z lub bez pustki pomiędzy materiałem ogniochronnym a elementem zespolonym, konstrukcyjnym lub płytą.

Niniejsza Norma Europejska określa badanie ogniowe, które będzie wykonywane w celu wyznaczenia zdolności systemu zabezpieczenia do pozostania spójnym i zamocowanym do elementu zespolonego oraz dostarczenia danych dotyczących temperatury blachy stalowej, wewnątrz przekroju betonowego (na potrzeby rozszerzonego zastosowania) i na nienagrzewanej powierzchni betonu, podczas nagrzewania według standardowej krzywej temperatura/czas zgodnie z procedurami zdefiniowanymi w tej normie.

W szczególnych przypadkach, gdy jest to określone w krajowych przepisach budowlanych, może być potrzeba poddania reaktywnego materiału zabezpieczającego badaniu według krzywej tlenia. Badanie i szczególne przypadki jego zastosowania zostały opisane w Załączniku A.

Metodologia badania ogniowego podaje wytyczne dotyczące zebrania i prezentacji danych, które mogą być wykorzystane jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczeń odporności ogniowej betonowo/stalowych elementów zespolonych według procedur podanych w EN 1994-1-2.

Niniejsza Norma Europejska zawiera również sposób oceny, który określa w jaki sposób powinna być przeprowadzona analiza danych z badania oraz podaje wskazówki dotyczące procedur, według których powinna być przeprowadzana interpolacja.

Zostały zdefiniowane granice zastosowania wyników oceny powstałej na podstawie badania ogniowego, łącznie z dozwolonym bezpośrednim zakresem zastosowania wyników dla różnych zespolonych konstrukcji stalowo/betonowych, gatunków stali i grubości, gęstości betonu, wytrzymałości, grubości i technik produkcji w zakresie grubości badanego systemu zabezpieczenia ogniochronnego

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-5:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 5: Zabezpieczenia elementów zespolonych z betonu i profilowanych blach stalowych
Data publikacji 23-12-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-5:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-5:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.100.30