PN-EN 13368-2:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie Fe schelatowanego przez [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED lub ilości czynników chelatujących metodą chromatografii par jonowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę chromatograficznego oznaczania żelaza schelatowanego przez każdy z poszczególnych izomerów orto(hydroksy)-orto(hydroksy) czynników chelatujących [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA oraz przez HBED w nawozach zawierających jedną lub więcej z tych substancji, z wyjątkiem mieszanin [o,o] EDDHMA i HBED. Metoda pozwala na identyfikację i oznaczanie całkowitego stężenia rozpuszczalnych w wodzie chelatów żelaza tych czynników chelatujących. Po derywatyzacji z Fe można również oznaczyć rozpuszczalną ilość czynników chelatujących, jeśli w nawozach zawierających [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA lub HBED występują inne poza Fe mikroskładniki pokarmowe.
Niniejsza metoda ma zastosowanie do nawozów WE, których dotyczy rozporządzenie (WE)
nr 2003/2003 [4]. Ma ona zastosowanie do schelatowanego metalu o ułamku masowym co najmniej 0,625 %.
UWAGA 1 Substancje EDDHA (kwas etylenodiamino-N,N’-di[(hydroksyfenylo) octowy] i EDDHMA (kwas etylenodiamino-N,N’-di[(hydroksy-metylofenylo) octowy] występują w kilku różnych formach izomerycznych. Znane są izomery pozycyjne grup hydroksylowych lub metylowych (w pozycjach orto, meta i para), jak również stereoizomery (formy mezo i dl-racemiczne). Zarówno formy mezo, jak i dl-racemiczne [orto, orto] EDDHA i [orto, orto] EDDHMA są izomerami pozycyjnymi grup hydroksylowych i ich stosowanie jest dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003. Ponieważ izomery pozycyjne metylowe para, meta i orto EDDHMA wykazują podobną stabilność, mogą być zgrupowane: w metodzie tu opisanej izomery pozycyjne metylowe para, meta i orto [o,o] EDDHMA są rozpatrywane razem. HBED (kwas N,N'-bis(2-hydroksybenzylo)-etylenodiamino-N,N'-dioctowy) nie występuje w formach izomerycznych.
UWAGA 2 Obecnie wzorce czyste analitycznie występują jedynie dla [orto, orto] EDDHA, [orto, orto] EDDHMA i HBED. Wszystkie inne substancje są niedostępne jako wzorce, nie był badany ewentualny wpływ ich obecności w próbkach (w odniesieniu do czułości i selektywności niniejszej metody).
UWAGA 3 W metodzie tej mogą być oznaczane oddzielnie formy mezo i dl-racemiczne [orto, orto] EDDHA i [orto, orto] EDDHMA.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13368-2:2018-02 - wersja polska
Tytuł Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie Fe schelatowanego przez [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED lub ilości czynników chelatujących metodą chromatografii par jonowych
Data publikacji 05-08-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 13368-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13368-2:2012/Ap1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 13368-2:2012 - wersja angielska
ICS 65.080