PN-EN 13124-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- Metoda badania -- Część 1: Rura uderzeniowa

Zakres

Określono metodę badania odporności na wybuch okien, drzwi i żaluzji łącznie z ich elementami. Dokument dotyczy metody badania odporności na falę uderzeniową wywołaną wybuchem o sile kolejno od 100 kg do 2500 TNT w odległościach od 35 m do 50 m, przeprowadzanej w rurze uderzeniowej. Metoda ta nie daje żadnej informacji o odporności na siłę uderzeniową otaczającej ściany czy konstrukcji budynku. Jeśli okna, drzwi i żaluzje w kompletnym zestawie są przewidziane do eksploatacji w szczególnych warunkach klimatycznych, to mogą być wymagane szczególne warunki badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13124-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- Metoda badania -- Część 1: Rura uderzeniowa
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13124-1:2001 [IDT]
ICS 13.230, 91.060.50