PN-EN 13123-2:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- Wymagania i klasyfikacja -- Część 2: Próba poligonowa

Zakres

Podano kryteria, które powinny spełniać okna, drzwi i żaluzje dla uzyskania odpowiedniej klasy odporności na wybuch (EXR), gdy wyroby te są poddane badaniu według EN 13124-2. Niniejsza klasyfikacja dotyczy metody badania odporności na fale podmuchowe na otwartej przestrzeni, wywołane materiałami wybuchowymi umiejscowionymi kilka metrów od celu. Konsystencja sił podmuchu jest regulowana właściwościami ładunku wybuchowego i jego położeniem. Stosuje się tylko do zachowania kompletnego wyrobu zawierającego takie wypełnienie, ościeżnicę i zamocowania, jakie były badane. Nie daje informacji o odporności ściany lub innej otaczającej struktury, na wybuch

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13123-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- Wymagania i klasyfikacja -- Część 2: Próba poligonowa
Data publikacji 15-11-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13123-2:2004 [IDT]
ICS 13.230, 91.060.50