PN-EN 13084-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe

Zakres

Podano szczególne wymagania i kryteria zachowania się odnoszące się do projektowania i wykonania betonowanych na miejscu kominów betonowych, a także prefabrykowanych kominów betonowych. Precyzuje wymagania, których spełnienie zapewnia nośność i stateczność kominów betonowych, zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w EN 13084-1. Jeżeli nie ustalono inaczej w poszczególnych akapitach, stosuje się podstawową normę projektowania konstrukcji z betonu EN 1992-1-1

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13084-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe
Data publikacji 13-07-2007
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 13084-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13084-2:2005 - wersja angielska
ICS 91.060.40