PN-EN 13084-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13084-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe

Zakres

Ta część normy europejskiej dotyczy szczególnych wymagań i kryteriów zachowania się odnoszących się do projektowania i wykonania betonowanych na miejscu kominów betonowych, a także prefabrykowanych kominów betonowych. Precyzuje wymagania, których spełnienie zapewnia nośność i stateczność kominów betonowych, zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w EN 13084-1. Jeżeli nie ustalono inaczej w poszczególnych akapitach, stosuje się podstawową prenormę projektowania konstrukcji z betonu ENV 1992-1-1

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13084-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 13-07-2007
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 13084-2:2001 [IDT]
ICS 91.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 13084-2:2007 - wersja angielska