PN-EN 12939:2002 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -- Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym

Zakres

Podano procedury określania oporu cieplnego wyrobów o grubościach przekraczających 100 mm dla osłoniętej płyty grzejnej lub czujnika strumienia cieplnego. Dostarczono wskazówki do oceny wpływu efektu grubości, tzn. do stwierdzenia, kiedy opór cieplny grubego wyrobu może lub nie może być obliczony jako suma oporów cieplnych warstw wyciętych z próbki. Nie podano informacji ani o zasadzie, ani o zastosowaniu równań interpolacyjnych przy pomiarze grubych próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12939:2002 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -- Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 12939:2000 [IDT]
ICS 91.100.60