PN-EN 12697-7:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-7:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 7: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek promieniami gamma

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera metodę pomiaru gęstości objętościowej mieszanek mineralno-asfaltowych przy pomocy wiązki promieni gamma.
Zastosowanie niniejszej Normy Europejskiej opisane jest w normach wyrobu mieszanek mineralno- asfaltowych.
Należy stosować przepisy bezpieczeństwa stosowania promieni gamma
Metodę tę stosuje się do próbek wyciętych z nawierzchni lub sporządzonych w laboratorium, których grubość i współczynnik pochłaniania są znane. Wartość tego współczynnika zależy od składu chemicznego mieszanki mineralno-asfaltowej. Grubość próbki, która jest przenikana poprzecznie przez promienie gamma powinna wynosić od 3 do 30 cm. Metoda nie może być stosowana do mieszanek zawierających żużle o zmiennej zawartości metali, gdyż będzie to wpływało na wielkość pochłaniania promieni gamma.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-7:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 7: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek promieniami gamma
Data publikacji 19-08-2014
Data wycofania 19-07-2022
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-7:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-7:2006 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-7:2022-07 - wersja angielska