PN-EN 12697-7:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 7: Określanie gęstości objętościowej próbek mineralno-asfaltowych promieniami gamma

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę pomiaru gęstości objętościowej mieszanek nawierzchni przy pomocy wiązki promieni gamma.
Niniejszą metodę stosuje się do próbek cylindrycznych lub bloków równoległościennych przygotowanych w laboratorium lub wyciętych z nawierzchni. Znana jest grubość i współczynnik pochłaniania masy, który jest funkcją składu chemicznego. Grubość korpusu próbki, przez który przechodzi promieniowanie, wynosi od 30 mm do 300 mm.
Metody nie można stosować do materiałów zawierających żużle, o zmiennej zawartości metalu lub składzie chemicznym.
UWAGA Materiał zawierający metal lub skład chemiczny może wpływać na absorpcję promieniowania gamma.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-7:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 7: Określanie gęstości objętościowej próbek mineralno-asfaltowych promieniami gamma
Data publikacji 19-07-2022
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-7:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-7:2014-08 - wersja angielska
ICS 93.080.20