PN-EN 12662:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach, olejach napędowych oraz estrach metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę oznaczania całkowitej zawartości zanieczyszczeń, mających postać substancji nierozpuszczalnych, w średnich destylatach naftowych, w oleju napędowym zawierającym do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i w czystym FAME. Niniejsza metoda ma zastosowanie do oznaczania zawartości zanieczyszczeń w zakresie 12 mg/kg do 30 mg/kg określonym w badaniach międzylaboratoryjnych w oparciu o EN ISO 4259 [1].

Niniejszą normę stosuje się głównie do produktów o lepkości kinematycznej nieprzekraczającej 8 mm2/s w temperaturze 20 ºC lub 5 mm2/s w temperaturze 40 ºC, np. olejów napędowych określonych w EN 590 [2] i FAME określonego w EN 14214 [3].

Niniejszą metodę można również stosować do mieszanin zawierających powyżej 30 % (V/V) FAME i do produktów naftowych, których lepkość przekracza 8 mm2/s w temperaturze 20 ºC lub 5 mm2/s w temperaturze 40 ºC, chociaż w tych przypadkach precyzja metody nie została określona.

UWAGA 1 Nadmierne zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą powodować przedwczesne blokowanie filtrów i/lub awarię elementów konstrukcyjnych pojazdu, w związku z czym ich obecność jest niepożądana.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Ograniczone stosowanie PN-EN 12662:2014-05 w zakresie oznaczania całkowitej zawartości zanieczyszczeń w FAME (B100) – patrz Komunikat Nr 2/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 września 2015 r.
Numer PN-EN 12662:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach, olejach napędowych oraz estrach metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 12662:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12662:2009/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN 12662:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20, 75.160.40