PN-EN 12642:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych -- Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów -- Wymagania minimalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy konstrukcji nadwozi pojazdów i przyczep do przewozu towarów. W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne, podstawowe wymagania dla znormalizowanych nadwozi pojazdów (ścian bocznych, przednich i tylnych) i dla wzmocnionych nadwozi pojazdów oraz podano metody ich badań. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich pojazdów, do przewozu towarów, których konstrukcja i rodzaj nadwozi są pokrewne z budową nadwozi opisanych poniżej. W celach związanych z zabezpieczeniem ładunku można powołać się na wartości sił zastosowanych w badaniach opisanych poniżej. Podłoga pojazdu jest częścią ramy pomocniczej. Jeśli nie zdefiniowano wytrzymałości podłogi zaleca się by producent podał niezbędne informacje. Badanie nacisku osi na podłogę oraz znakowanie zaleca się przeprowadzać analogicznie do EN 283. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do samochodów dostawczych zgodnie z ISO 27956.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12642:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych -- Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów -- Wymagania minimalne
Data publikacji 10-01-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12642:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12642:2006 - wersja angielska
ICS 43.080.10