PN-EN 12385-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12385-1+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji i badania lin stalowych. Podano wymagania dotyczące materiałów stosowanych na druty i rdzenie lin. Określono warunki produkcji lin dotyczące łączenia drutów, sposobów odprężania lin, stanu powierzchni drutów, wymiarów lin: średnic, szerokości i grubości, długości oraz ich tolerancji. Określono metody badania siły zrywającej linę: zmierzonej siły zrywającej Fm, zmierzonej sumarycznej siły zrywającej Fe.m oraz zmierzonej obliczeniowej siły zrywającej linę Fm.c. W załącznikach normatywnych podano kryteria pobierania próbek i odbioru w badaniach typu dla lin produkowanych seryjnie oraz wymagania dotyczące badań przeprowadzanych na drutach z liny

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12385-1:2004 - wersja polska
Tytuł Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 30-07-2004
Data wycofania 27-11-2008
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 12385-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12385-1:2003 - wersja angielska
ICS 77.140.65
Zastąpiona przez PN-EN 12385-1+A1:2008 - wersja angielska