PN-EN 12640:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Punkty mocowania do zabezpieczania ładunków -- Minimalne wymagania i badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania i metody badań punktów mocowania do zabezpieczania ładunku w pojazdach do przewozu towarów i intermodalnych jednostkach ładunkowych do transportu ładunków. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
– Pojazdów i intermodalnych jednostek ładunkowych wyprodukowanych przed publikacją niniejszej normy;
– Pojazdów i intermodalnych jednostek ładunkowych zaprojektowanych i wykonanych wyłącznie do transportu materiałów sypkich;
– Pojazdów i intermodalnych jednostek ładunkowych zaprojektowanych i wykonanych do transportu określonego ładunku o szczególnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia;
– Pojazdów (samochodów dostawczych) zgodnie z ISO 27956;
– Kontenerów ładunkowych ISO serii 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12640:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Punkty mocowania do zabezpieczania ładunków -- Minimalne wymagania i badania
Data publikacji 05-05-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12640:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12640:2002 - wersja polska
ICS 55.180.99