PN-EN 12594:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek do badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę przygotowania próbek lepiszczy asfaltowych do badania ich właściwości.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontrolnych, aby chronić wykonujących (i środowisko). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12594:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek do badań
Data publikacji 16-12-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12594:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12594:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50