PN-EN 12467+A2:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne i ustalono metody badań i kontroli jak również warunki odbioru płyt płaskich włóknisto-cementowych i kształtek włóknisto-cementowych stosowanych do:
- wewnętrznych wykończeń ścian i stropów,
- zewnętrznych wykończeń ścian i stropów.
Wyroby opisane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być stosowane również do innych celów pod warunkiem, że spełniają wymagania stawiane tym zastosowaniom np. jako sztywne podłoża.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy płyt zbrojonych włóknami różnego typu jak podano w 5.1.1.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy płyt przeznaczonych do celów ochrony przeciwpożarowej.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono obliczeń związanych z pracą wyrobu w pokryciu dachowym, wymagań projektowych, technik montażu, odporności płyt zamontowanych w pokryciu dachowym na odrywanie przez wiatr lub odporności na działanie deszczu.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12467+A2:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 12467:2012+A2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12467+A1:2016-08 - wersja angielska
ICS 91.100.40