PN-EN 12405-3:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 3: Komputer przepływu

Zakres

W Części 3 niniejszej Normy Europejskiej określono wymagania i badania dotyczące budowy, parametrów, bezpieczeństwa i zgodności komputerów przepływu (FCs) stosowanych w celu spełnienia metrologicznych i technicznych wymagań przeliczników objętości o wysokiej dokładności.
Są one stosowane do określania objętości gazów opałowych, łącznie z gazami pierwszej i drugiej rodziny, zgodnie z EN 437.
Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, uwzględniane są tylko komputery przepływu przeznaczone do działania z miernikami ultradźwiękowymi wg ISO 17089-1 lub gazomierzami turbinowymi wg EN 12261.
Dla celów niniejszej Normy Europejskiej dla przelicznika komputera przepływu uwzględniane są tylko klasy klasyfikacji E2 i M1.
FCs są wyposażone w oddzielne przetworniki zewnętrzne dla ciśnienia i temperatury, które mogą być zatwierdzane osobno.
Postanowienia dotyczące przetworników ciśnienia i temperatury są podane w Załączniku B i C.
Wymagania i badania dla kalkulatora energii podano w EN 12405-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12405-3:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 3: Komputer przepływu
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12405-3:2015 [IDT]
ICS 91.140.40