PN-EN 12405-1:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12405-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania oraz badania dotyczące budowy, właściwości użytkowych, bezpieczeństwa i zgodności elektronicznych przeliczników objętości gazu współpracujących z gazomierzami, stosowanymi do pomiaru objętości paliw gazowych 1. i 2. rodziny według EN 437.
Niniejsza Norma Europejska ma na celu badania typu, których szczegółowe postanowienia podane są w Załączniku A.
W niniejszej Normie Europejskiej omówiono tylko trzy rodzaje przeliczeń:
— przeliczenie jako funkcja wyłącznie temperatury (nazywane przeliczeniem T),
— przeliczenie jako funkcja ciśnienia i temperatury przy stałym współczynniku ściśliwości (nazywane przeliczeniem PT),
— przeliczenie jako funkcja ciśnienia i temperatury z uwzględnieniem współczynnika ściśliwości (nazywane przeliczeniem PTZ).
Niniejszy dokument nie dotyczy przeliczania temperatury zintegrowanej z gazomierzami, które wskazują tylko objętość przeliczoną.
EN 12405-2 dotyczy przeliczania energii.
Przeliczniki objętości gazu składają się z kalkulatora i przetwornika temperatury albo z kalkulatora, przy czym przetwornik temperatury i przetwornik ciśnienia są instalowane w miejscu pomiaru.
Dla zastosowań niniejszej Normy Europejskiej przelicznik może stanowić, zgodnie z wyborem wytwórcy, kompletny przyrząd (Typ 1) lub być wykonany jako oddzielne elementy (Typ 2) zgodnie z definicjami podanymi w 3.1.18.1 i 3.1.18.2.
W tym ostatnim przypadku postanowienia dotyczące przetworników ciśnienia, czujników temperatury i przetworników temperatury podano, odpowiednio, w Załącznikach B, C i D.
Każdy przelicznik może przeprowadzać korekcję krzywej błędów gazomierza.
UWAGA Gdy przedkłada się rozliczenie odbiorcy końcowemu, odczyty z przelicznika mogą być podawane wspólnie z odczytami gazomierza zgodnego, odpowiednio, z EN 1359, EN 12480, lub EN 12261 albo z każdą inną odpowiednią i właściwą normą międzynarodową lub krajową dotyczącą gazomierzy, bez szkody dla krajowych regulacji prawnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12405-1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości
Data publikacji 28-01-2019
Data wycofania 21-03-2022
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12405-1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/32/EU
Zastępuje PN-EN 12405-1+A2:2010 - wersja angielska, PN-EN 12405-1+A2:2010 - wersja polska
ICS 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 12405-1:2022-03 - wersja angielska