PN-EN 12312-7+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-7:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

Zakres

Określono wymagania techniczne mające na celu ograniczenie zagrożeń, mogących pojawiać się podczas rozruchu, pracy i konserwacji pojazdów i urządzeń do przemieszczania statków powietrznych, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez wytwórcę lub jego upoważnionego reprezentanta. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za zasadnicze przez upoważnione instytucje, wytwórców statków powietrznych i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE) jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną. Podano definicje 12 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12312-7+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych
Data publikacji 14-10-2010
Data wycofania 22-03-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-7:2005+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12312-7+A1:2009 - wersja angielska
ICS 49.100
Zastąpiona przez PN-EN 12312-7:2021-03 - wersja angielska