PN-EN 12121:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Disiarczan(IV) sodu

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy disiarczanu(IV) sodu stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości disiarczanu(IV) sodu oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań dla disiarczanu(IV) sodu. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się z substancją oraz jej zastosowania (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12121:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Disiarczan(IV) sodu
Data publikacji 29-09-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12121:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12121:2013-04 - wersja angielska
ICS 71.100.80