PN-EN 12121:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12121:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Disiarczan(IV) sodu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy disiarczanu(IV) sodu stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W normie opisano właściwości disiarczanu(IV) sodu oraz podano wymagania i odpowiednie metody badań dla disiarczanu(IV) sodu. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się z substancją oraz jej stosowania (patrz Załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12121:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Disiarczan(IV) sodu
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 29-09-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12121:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12121:2005 - wersja angielska
ICS 71.100.80
Zastąpiona przez PN-EN 12121:2022-09 - wersja angielska