PN-EN 1097-7:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-7:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna

Zakres

Podano metodę oznaczania gęstości wypełniacza przy użyciu piknometru, polegającą na zastąpieniu pewnej ilości cieczy o znanej gęstości próbką analityczną. Podano definicje: próbki laboratoryjnej, próbki analitycznej, próbki do badania, stałej masy, gęstości wypełniacza, kruszywa wypełniającego. Opisano odczynniki, aparaturę, przygotowanie próbki analitycznej, obliczanie i przedstawianie wyników oraz sprawozdanie z badania. W załączniku podano: wzorcowanie piknometru, sposób oznaczania gęstości cieczy stosowanej do oznaczania gęstości wypełniacza oraz dokładność

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-7:2001 - wersja polska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 30-09-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-7:1999 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-03:1976 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-7:2008 - wersja angielska