PN-EN 1057+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy dla rur miedzianych okrągłych bez szwu. Normę stosuje się do rur o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 267 mm włącznie, przeznaczonych na: - sieci rozdzielcze do ciepłej i zimnej wody; - instalacje ogrzewania z użyciem gorącej wody, w tym ogrzewania panelowego (podłogowego, ściennego, sufitowego); - domowe instalacje gazu i ciekłego paliwa; - instalacje kanalizacji wodnej. Normę stosuje się także do rur miedzianych okrągłych bez szwu, przeznaczonych do wstępnego izolowania przed zastosowaniem do któregokolwiek z wyżej wymienionych celów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1057+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
Data publikacji 22-01-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 1057:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011, 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1057:2007 - wersja polska
ICS 23.040.15