PN-EN 61000-3-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-3-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)

Zakres

Podano dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego prąd zasilający nie przekracza 16 A i który ma być przyłączony do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia. W załącznikach normatywnych opisano procedury pomiarowe

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-3-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 28-05-2004
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-2:2000 [IDT], IEC 61000-3-2:2000 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61000-3-2:1997 - wersja polska, PN-EN 61000-3-2:1997/A12:1999 - wersja polska, PN-EN 61000-3-2:1997/A1:1999 - wersja polska, PN-EN 61000-3-2:1997/A2:1999 - wersja polska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 61000-3-2:2004 - wersja polska