PN-EN 1043-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9015-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Spawalnictwo -- Badania niszczące metalowych złączy spawanych -- Próba twardości -- Próba twardości złączy spawanych łukowo

Zakres

Podano badania twardości prowadzone na podstawie próbek poprzecznych z metalowych złączy spawanych łukowo. Badaniami objęto próby twardości metodą Vickersa według PN-EN ISO 6507-1:1999 zwykle z obciążeniem 49 N lub 98 N (HV 5 lub HV 10). Podano również sposób przygotowania próbek oraz metody badań ze szczegółowymi przykładami rozmieszczenia odcisków w postaci rzędów odcisków lub pojedynczych odcisków

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1043-1:2000 - wersja polska
Tytuł Spawalnictwo -- Badania niszczące metalowych złączy spawanych -- Próba twardości -- Próba twardości złączy spawanych łukowo
Data publikacji 16-03-2000
Data wycofania 29-07-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 1043-1:1995 [IDT]
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9015-1:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 9015-1:2011 - wersja niemiecka