PN-EN 10297-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Stale odporne na korozję

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy rur bez szwu o przekroju okrągłym, wytwarzanych ze stali odpornych na korozję do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Podano klasyfikację i oznaczenie rur, wymagania, metody badań oraz cechowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10297-2:2007 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Stale odporne na korozję
Data publikacji 14-12-2007
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10297-2:2005 [IDT], EN 10297-2:2005/AC:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10297-2:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 10297-2:2006 - wersja angielska
ICS 77.140.75