PN-EN 10222-5:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy odkuwek przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, wykonanych ze stali odpornych na korozję, włącznie ze stalami odpornymi na pełzanie. Określono skład chemiczny i własności mechaniczne.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10222-5:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
Data publikacji 14-07-2017
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10222-5:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10222-5:2002 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.140.30