PN-EN 10222-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych

Zakres

W niniejszej części niniejszej Normy Europejskiej określono ogólne warunki techniczne dostawy odkuwek stalowych swobodnie kutych, wyrobów pierścieniowych kuto-walcowanych oraz prętów kutych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10222-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10222-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10222-1:2000 - wersja polska, PN-EN 10222-1:2000/A1:2004 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.140.30