PN-EN 1009-3:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Szczegółowe wymagania dotyczące maszyn do kruszenia i mielenia

Zakres

Niniejszy dokument, przeznaczony do stosowania wraz z EN 1009-1:2020, określa wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację pod kątem projektowania i budowy maszyn do kruszenia i mielenia, do mechanicznych procesów wydobycia, odzyskiwania i przetwarzania minerałów oraz produktów ubocznych.
Ponadto określa rodzaj informacji o bezpiecznych sposobach pracy (w tym o ryzyku resztkowym), które ma dostarczyć producent.
Jeśli wymagania niniejszego dokumentu różnią się od wymagań określonych w EN 1009-1:2020, wymagania niniejszej części EN 1009 mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN 1009-1:2020 dla maszyn które zaprojektowano i zbudowano zgodnie z postanowieniami tej części EN 1009.
Niniejszy dokument, wraz z EN 1009-1:2020, dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń związanych z maszynami do kruszenia i mielenia, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Załącznik C).
Niniejszy dokument nie zawiera:
- projektowania związanego z przepisami ruchu drogowego;
- zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn w potencjalnie wybuchowej atmosferze a także przetwarzania materiałów wybuchowych oraz zagrożeń związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną;
- szczególnych zagrożeń związanych z maszynami mobilnymi.
UWAGA 1 EN ISO 13766-1 oraz EN ISO 13766-2 określają metody badań i kryteria akceptacji do oceny kompatybilności elektromagnetycznej wszystkich rodzajów mobilnych maszyn budowlanych.
UWAGA 2 Przygotowywana jest dodatkowa prEN 1009-6 „Szczegółowe wymagania dotyczące maszyn mobilnych”, aby uwzględnić te szczególne wymagania, w tym wyjątki i dodatkowe wymagania dla urządzeń mobilnych i częściowo mobilnych. Oznacza to, że maszyny mobilne nie są ujęte dopóki CEN nie opublikuje EN 1009-6.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn do kruszenia i mielenia które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1009-3:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Szczegółowe wymagania dotyczące maszyn do kruszenia i mielenia
Data publikacji 27-10-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 1009-3:2020 [IDT]
ICS 91.220, 73.120