PN-EN 10029:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10029:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy

Zakres

Podano wymagania dotyczące tolerancji wymiarów, kształtu i masy blach walcowanych na gorąco ze stali niestopowych i stopowych, łącznie ze stalami odpornymi na korozję, o określonych własnościach

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10029:1999/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10029:1999 - wersja polska
Tytuł Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
Data publikacji 24-08-1999
Data wycofania 29-04-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10029:1991 [IDT]
Zastępuje PN-H-92200:1994 - wersja polska
ICS 77.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 10029:2011 - wersja angielska, PN-EN 10029:2011 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 10029:1999/Ap1:2003P