PN-EN 10028-6:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych hartowanych i odpuszczanych, jak określono w Tablicy 1.
Mają również zastosowanie wymagania podane w EN 10028-1:2017.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-6:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane
Data publikacji 11-10-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-6:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10028-6:2010 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30