PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych walcowanych termomechanicznie, jak określono w Tablicy 1.
Stale te nie nadają się do kształtowania na gorąco.
UWAGA 1 Dane dotyczące własności tych stali w podwyższonej temperaturze, dostępne w momencie publikowania niniejszej Normy Europejskiej, nie są wystarczające do uwzględnienia ich w normie.
Jeżeli jest przewidywane użytkowanie tych stali w takich temperaturach, to zaleca się odrębne uzgodnienie warunków ich użytkowania między zainteresowanymi stronami.
Mają również zastosowanie wymagania podane w EN 10028-1:2017.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie
Data publikacji 23-07-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-5:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10028-5:2010 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30