PN-E-06722:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 72-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Wymiary i moce znamionowe maszyn elektrycznych wirujących o wzniosie osi wału od 56 do 400 mm i z kołnierzami od FF55 do FF1080 oraz od FT 55 do FT 1080

Zakres

Niniejsza norma dotyczy wymiarów montażowych maszyn elektrycznych wirujących ogólnego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06722:1990 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Wymiary i moce znamionowe maszyn elektrycznych wirujących o wzniosie osi wału od 56 do 400 mm i z kołnierzami od FF55 do FF1080 oraz od FT 55 do FT 1080
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-02110:1972 - wersja polska, PN-E-80401:1971 - wersja polska, PN-E-80414:1976 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-IEC 72-1:1996 - wersja polska