PN-E-80401:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06722:1990 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Kołnierze -- Główne wymiary

Zakres

Przedmiotem normy są główne wymiary kołnierzy maszyn elektrycznych wirujących z zatoczeniem zewnętrznym, łączonych za pomocą śrub z maszynami sprzęganymi oraz dokładność wykonania i metody sprawdzania tych wymiarów.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-80401:1971 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Kołnierze -- Główne wymiary
Data publikacji 30-03-1971
Data wycofania 14-09-1990
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-80401:1966 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-E-06722:1990 - wersja polska