PN-E-02110:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06722:1990 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Silniki trójfazowe o mocy 0,06 do 1000 kw -- Znamionowe moce napięcia i prędkości obrotowe

Zakres

Przedmiotem normy są znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe elektrycznych silników trójfazowych synchronicznych i indukcyjnych ogólnego zastosowania o mocy 0,06 do 1000 kW i przeznaczonych do pracy ciągłej przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego o ozęstotliwośoi 50 Hz.
Zaleca się stosowanie postanowień normy do silników wykonanych według wymagań specjalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-02110:1972 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Silniki trójfazowe o mocy 0,06 do 1000 kw -- Znamionowe moce napięcia i prędkości obrotowe
Data publikacji 05-06-1972
Data wycofania 14-09-1990
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-02110:1967 - wersja polska, PN-E-02111:1959 - wersja polska, PN-E-02112:1959 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-E-06722:1990 - wersja polska