PN-E-06209:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60397:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe średniotemperaturowe z metalowymi przewodami grzejnymi -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania średniotemperaturowych elektrycznych pieców oporowych nieprzelotowych z metalowymi przewodami grzejnymi, przeznaczonych do grzania pośredniego wsadów w temperaturze 300÷1300°C, w atmosferze naturalnej, a w szczególności pieców komorowych, pieców muflowych, pieców kołpakowych, pieców elewatorowych, pieców wgłębnych, pieców rurowych, pieców wysuwnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06209:1973 - wersja polska
Tytuł Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe średniotemperaturowe z metalowymi przewodami grzejnymi -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 29-09-1973
Data wycofania 14-06-2000
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Zastępuje PN-E-06209:1964 - wersja polska
ICS 25.180.10
Zastąpiona przez PN-IEC 60397:2000 - wersja polska