PN-IEC 60397:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody badań pieców rezystancyjnych pośrednich z działaniem okresowym

Zakres

Określono wymagania dotyczące warunków badań oraz metody określania podstawowych parametrów i danych technicznych elektrycznych pieców nieprzelotowych do rezystancyjnego nagrzewania pośredniego w temperaturach znamionowych wynoszących 400 stopni C do 1800 stopni C, z atmosferą naturalną lub specjalną. Wymagania podane w normie dotyczą pieców komorowych nieprzelotowych, kołpakowych, elewatorowych, szybowych, z wysuwanym trzonem lub pieców o podobnej konstrukcji, budowanych z wymuszoną cyrkulacją atmosfery lub bez niej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60397:2000 - wersja polska
Tytuł Metody badań pieców rezystancyjnych pośrednich z działaniem okresowym
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 01-09-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza IEC 60397:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-06209:1973 - wersja polska, PN-E-06210:1973 - wersja polska, PN-E-06211:1973 - wersja polska
ICS 25.180.10