PN-E-06209:1964 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06209:1973 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe z metalowymi przewodami grzejnymi (od 300 do 1300 stopni) -- Wymagania i badania techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne dla średniotemperaturowych elektrycznych pieców oporowych nieprzelotowych z metalowymi przewodami grzejnymi, przeznaczonych do obróbki cieplnej przy nagrzewaniu pośrednim w atmosferze naturalnej, w temperaturze 300÷1300°C, a w szczególności pieców komorowych, pieców muflowych, pieców kołpakowych, pieców elewatorowych, pieców wgłębnych, pieców rurowych, pieców homogenizacyjnych, pieców wysuwnych itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06209:1964 - wersja polska
Tytuł Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe z metalowymi przewodami grzejnymi (od 300 do 1300 stopni) -- Wymagania i badania techniczne
Data publikacji 19-11-1964
Data wycofania 27-09-1973
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Zastępuje PN-E-06201:1952 - wersja polska
ICS 25.180.10
Zastąpiona przez PN-E-06209:1973 - wersja polska