PN-E-06181:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06150-41:1992 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Rozruszniki bezpośrednie stycznikowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące rozruszników bezpośrednich niskonapięciowych¹) , złożonych ze stycznika (lub styczników) i przekaźnika nadprądowego (który może być wbudowany do stycznika), przewidzianych do stosowania w instalacjach prądu przemiennego, w których zastosowano określone przez wytwórcą rozrusznika zabezpieczenia zwarciowe skoordynowane z rozrusznikiem wg załącznika.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06181:1980 - wersja polska
Tytuł Rozruszniki bezpośrednie stycznikowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 27-05-1980
Data wycofania 30-06-1992
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Zastępuje PN-E-06181:1974 - wersja polska
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-E-06150-41:1992 - wersja polska