PN-E-06150-41:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-4-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Styczniki i rozruszniki do silników

Zakres

Ustalono: parametry styczników i rozruszników oraz związanego z nimi wyposażenia. Określono wymagania, które powinny spełnić styczniki lub rozruszniki w zakresie: działania i zachowania, stopni ochrony zapewnianych przez ich osłony, jeżeli są stosowane, konstrukcji. Opisano badania przewidziane do sprawdzenia zgodności z wymaganiami oraz metody stosowane w tych badaniach. Podano informacje, jakie należy podać w dokumentacji towarzyszącej lub w publikacjach producenta

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06150-41:1992 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Styczniki i rozruszniki do silników
Data publikacji 30-03-1992
Data wycofania 27-12-2001
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Zastępuje PN-E-06152:1973 - wersja polska, PN-E-06181:1980 - wersja polska
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-4-1:2001 - wersja polska